Субота, 23 червня, 2018
Білоцерківська Єпархія | Українська Православна Церква
   
Розмір шрифту
Цитати

План роботи на 2010-2011 навчальний рік

Головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

 

Схвалено рішенням науково-методичної ради КОІПОПК (протокол №     від     вересня 2010 р.)

 

План

роботи обласного опорного закладу освіти

„Формування духовно-моральних цінностей засобами курсу „Біблійна історія та християнська етика”

2010-2011 навчальний рік

 

Керівник:            Ковровський Ігор Григорович,

учитель Кагарлицької загальноосвітньої школи

І-ІІІ ст. №2 ім. В.П. Дашенка, вчитель-методист

Координатор:     Яблонський Валерій Валерійович,

методист з християнської етики навчально-методичного

кабінету історії та права КОІПОПК

 

2010 р.
План роботи обласного опорного закладу освіти

на 2010-2011 навчальний рік

 

І. Вступ

Провідна ідея діяльності ООЗО:

- розробка, апробація та поширення матеріалів до курсу „Біблійна історія та християнська етика” у загальноосвітній школі;

- створення умов для усвідомлення і засвоєння учнями норм християнської моралі з метою їх практичного застосування і формування власної світоглядної позиції.

Актуальність проблеми для освітньої системи області:

Метою освітнього процесу повинно бути не тільки надання основ знань з різних предметів, але і формування всебічно розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової зустрітися з викликами сучасного життя. Тому його функцією повинно бути забезпечення зв’язку поколінь, передача знань і традицій, а також створення умов для цілісного духовного інтелектуального й культурного розвитку як окремої особистості, так і суспільства у цілому.

Духовно-моральне виховання особистості є важливою складовою процесу її формування в сучасних умовах. В освітній практиці більшості країн Європи здійснюється залучення школярів до духовних та культурних цінностей традиційних релігій. Це є формою реалізації права учнів та їх батьків на здобуття освіти у відповідності з цінностями своєї національної культури та переконаннями, прийнятими у своїй сім’ї. Про це свідчить, зокрема, досвід багатьох країн Європи, в освітніх системах яких значне місце посіло ознайомлення учнів загальноосвітніх шкіл із релігійними цінностями, моральними і культурними традиціям релігій.

Умови, створені для діяльності ООЗО:

Оптимальна модель організації роботи з духовно-морального виховання реалізується в загальноосвітніх навчальних закладах Київській області з 1999 року. Розроблена Програма курсу „Біблійна історія та християнська етика” була схвалена науково-методичною радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів і рекомендована до використання у загальноосвітніх навчальних закладах Київської області.

Починаючи з 2000 року за ініціативою педагогічного колективу Кагарлицької загальноосвітньої школи №2 ім. В.П. Дашенка було започатковано курс „Біблійна історія та християнська етика”.

Досвід роботи за програмою факультативного курсу «Біблійна історія та християнська етика» створює передумови для його наукового узагальнення з метою вироблення рекомендацій щодо впровадження у навчально-виховний процес та поширення у загальноосвітніх навчальних закладах Київської області та України.

Викладання курсу „Біблійна історія та християнська етика” є органічною складовою навчально-виховного процесу в школі, основним завданням якого є духовно-моральне виховання школярів, орієнтація їх на християнські цінності.

На базі Кагарлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 ім. В.П. Дашенка проводяться районні та міжрайонні семінари викладачів курсу „Біблійна історія та християнська етика” та організаторів виховної роботи шкіл району. Проводиться позакласна робота з християнської етики: діяльність дитячого християнського театру, організація навчально-пізнавальних екскурсій до християнських святинь краю та України, участь у конкурсах, благодійних заходах тощо.

Досвід школи широко презентувався на всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях та інших форумах регіонального і загальнодержавного масштабу.

Протягом 2007-2010 рр. на базі Кагарлицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім. В.П. Дашенка працював обласний опорний заклад освіти, результати роботи якого були висвітлені в ряді публікацій у релігійних та світських засобах інформації. Зокрема, випущено навчально-методичний посібник «Формування духовно-моральних цінностей засобами курсу «Біблійна історія та християнська етика», навчально-методичний комплекс «Біблійна історія та християнська етика. 1 клас», які були схвально сприйняті педагогічною спільнотою області.

Основні напрямки та зміст діяльності ООЗО:

- проведення занять зі слухачами ООЗО: лекції, семінари, практичні заняття, моделювання уроків, круглі столи по обміну досвідом, зустрічі з учителями і учнями тощо;

- проведення занять та позакласних заходів з християнської етики;

- підготовка до друку навчально-методичних посібників;

- проведення керівниками та вчителями ООЗО навчальних занять на авторських проблемно-тематичних курсах для викладачів біблійної історії та християнської етики при КОІПОПК;

- організація самостійної роботи слухачів ООЗО та надання їм методичної допомоги;

- створення науково-методичного центру з проблеми викладання християнської етики у навчальних закладах.

Прогнозована результативність роботи:

- участь у семінарах, конференціях;

- співпраця з навчальними закладами інших регіонів України з метою обміну досвідом організації системи духовно-морального виховання засобом християнської етики;

- укладання методичних рекомендацій та посібників до курсу „Біблійна історія та християнська етика”;

- взаємозбагачення досвідом між слухачами ООЗО;

- розширення мережі навчальних закладів, у яких викладається християнська етика.

 

ІІ. Організаційна діяльність

№ п/п

 

Тематика і зміст роботи

 

Дата виконання

1

Скласти план роботи обласного опорного закладу освіти.

до 15.09.2010 р.

2

Скласти і затвердити список слухачів ООЗО.

до 01.11 2010 р.

3

Затвердити план роботи ООЗО на засіданні науково-методичної ради КОІПОПК.

згідно плану роботи КОІПОПК

4

Скласти каталог літератури для опрацювання з проблемного питання.

до 01.11 2010 р.

 

ІІІ. Науково-методична діяльність

№ п/п

 

Тематика і зміст роботи

 

Дата виконання

1

Розробити методичні рекомендації до програми курсу „Біблійна історія та християнська етика” для учнів школи ІІ ступеня.

до 01.01.2011 р.

2

Підготувати навчально-методичний посібник „Уроки християнської етики у 3 класі”.

до 01.03 2011 р.

3

Підготувати курс лекцій з теоретичних питань до занять в ООЗО.

До 01.05 2011 р.

4

Підготувати до друку матеріали до позакласних виховних заходів з християнської етики для початкових класів.

до 01.06 2011 р.

 

 

 

ІV. Практична діяльність

ІV.1. Робота у міжкурсовий період

 

п/п

 

Тема занять

 

 

Зміст занять

 

 

 

Види занять

 

Дата,

місце проведення, хто відповідає

Лекція

Семінар

Практика

 

1

 

Організація та зміст діяльності ООЗО

 

 

 

 

 

 

Творчі завдання

 

 

1. Анкетування, діагностування, ознайомлення з планом роботи ООЗО

2. Система роботи навчального закладу з духовно-морального виховання. Презентація ООЗО

3. Нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення викладання курсу „Біблійна історія та християнська етика”.

4. Суспільно-гуманітарний модуль

 

1. Провести аналіз програм з християнської етики, які використовуються у навчально-виховному процесі шкіл різних регіонів України.

2. Підготуватися до участі в семінарі.

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

.11.2010 р.

 

КОІПОПК

 

Горбач І.В.

Ковровський І.Г.

Мартиненко Л.А.

Яблонський В.В.

 

 

 

 

 

2

 

Духовно-моральне виховання засобами мистецтва

 

 

 

Творчі завдання

 

 

 

 

1. Духовно-моральне виховання засобами мистецтва

2. Використання музичних творів та пісенної творчості на заняттях

3. Урок християнської етики з його подальшим обговоренням

4. Виховний захід: Вечір-зустріч з православною поетесою і композитором С. Потерою

 

1. Опрацювати літературу з проблемного питання.

2. Підготувати розгорнутий план-конспект уроку християнської етики у 5 класі за визначеною темою.

3. Підготуватися до участі в семінарі.

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

 

 

 

 

.01.2011 р.

 

Кагарлицька ЗОШ І-ІІ ст. №2 ім. В.П. Дашенка

 

Горбач І.В.

Ковровський І.Г.

Мартиненко Л.А.

Яблонський В.В.

 

 

 

3

 

Використання ігор в процесі вивчення курсу «Біблійна історія та християнська етика»

 

 

 

 

Творчі завдання

 

 

1. Методика підбору та проведення ігор в процесі вивчення християнської етики

2. Комплексне заняття:

- проведення ігор;

- біблійний урок;

- робота в команді (малих групах)

3. Обговорення проблеми ефективності використання ігрових ситуацій в курсі «Біблійна історія та християнська етика»

 

1. Опрацювати літературу з питань застосування ігор у навчально-виховній роботі з християнської етики.

2. Розробити виховний позакласний захід на визначену тему.

3. Підготуватися до участі у семінарі.

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

.03.2011 р.

 

Кагарлицька ЗОШ І-ІІ ст. №2 ім. В.П. Дашенка

 

Горбач І.В.

Ковровський І.Г.

Мартиненко Л.А.

Яблонський В.В.

 

 

 

4

 

Комплексний творчий звіт про роботу ООЗО (презентація напрацювань колективу)

 

Творчі завдання

 

1. Презентація розробок уроків та позакласних заходів з християнської етики для початкових класів ЗОШ.

2. Круглий стіл по обміну досвідом „Мої педагогічні здобутки за рік”.

3. Планування роботи на наступний рік.

 

 

1. Підібрати і опрацювати літературу з проблеми духовно-морального виховання підлітків засобами християнської етики.

2. Підготувати рекомендації щодо планування занять в ООЗО.

 

 

 

 

 

 

4

 

1

 

1

 

.05.2011 р.

 

Кагарлицька ЗОШ І-ІІ ст. №2 ім. В.П. Дашенка

 

Горбач І.В.

Ковровський І.Г.

Мартиненко Л.А.

Яблонський В.В.

 

ІV.2. Робота під час курсів

№ п/п

Тематика і зміст роботи

Дата виконання

1

Проведення занять на виїзних пролдонгованих проблемно-тематичних курсах викладачів біблійної історії та християнської етики різних районів Київської області.

За потребою

2

Проведення занять на проблемно-тематичних курсах викладачів біблійної історії та християнської етики

 

Згідно плану роботи КОІПОПК

 

 

 

V. Системно-узагальнююча діяльність

 

№ п/п

Тематика і зміст роботи

Дата виконання

1

Узагальнення матеріалів роботи ООЗО за рік.

до 01.06.2011 р.

2

Підготувати до видання навчально-методичний посібник „Уроки християнської етики в 3 класі”.

до 01.06 2011 р.

3

Підготувати методичні рекомендації до програми курсу „Біблійна історія та християнська етика” для 5 класу ЗОШ.

до 01.06 2011 р.

4

Систематизувати матеріали до позакласних виховних заходів з християнської етики для учнів школи ІІ ступеня.

до 01.06 2011 р.

5

Прозвітувати про роботу ООЗО на засіданні науково-методичної ради КОІПОПК.

згідно плану роботи КОІПОПК

 

Баннери

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru


06904


Иоанн. Сайт для ищущих...

Монастыри и храмы УПЦ

Контакти

Єпархіальне управління
м. Біла Церква, вул. Гагаріна,12
тел. (04563) 9-15-49
e-mail: bc.diocese@i.ua

Вхід для користувачів