Субота, 23 червня, 2018
Білоцерківська Єпархія | Українська Православна Церква
   
Розмір шрифту
Цитати

План роботи на 2009-2010 навчальний рік

Головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

 

Схвалено рішенням

науково-методичної ради КОІПОПК

(протокол № ___ від ___ вересня 2009 р.)

 

План

роботи обласного опорного закладу освіти

„Формування духовно-моральних цінностей засобами курсу „Біблійна історія та християнська етика”

 

2009-2010 навчальний рік

 

Керівник:         Ковровський Ігор Григорович,

учитель Кагарлицької загальноосвітньої

школи І-ІІІ ст. №2 ім. В.П. Дашенка,

вчитель-методист

 

Координатор:  Яблонський Валерій Валерійович,

методист навчально-методичного

кабінету історії та права КОІПОПК

 

 

2009 р.
План роботи обласного опорного закладу освіти

на 2009-2010 навчальний рік

 

І. Вступ

Протягом 2008-2009 навчального року обласний опорний заклад освіти Кагарлицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. В.П. Дашенка працював над проблемою «Формування духовно-моральних цінностей засобами курсу «Біблійна історія та християнська етика».

Робота закладу включала у себе проведення занять зі слухачами ООЗО (лекції, семінари, практичні заняття), проведення відкритих занять та позакласних заходів з християнської етики, проведення вчителями ООЗО навчальних занять на авторських проблемно-тематичних курсах для викладачів біблійної історії та християнської етики при КОІПОПК, організація самостійної роботи слухачів ООЗО та надання їм методичної допомоги. Продовжувалася робота по створенню науково-методичного центру з проблеми викладання християнської етики у навчальних закладах, до якого входять навчально-методичний кабінет християнської етики та мультимедійний центр.

Згідно плану роботи обласного опорного закладу освіти на базі Кагарлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ім. В.П. Дашенка було проведено чотири семінари-практикуми, які мали таку тематичну спрямованість:

- Презентація НМК з курсу „Біблійна історія та християнська етика” для учнів 1 класу;

- Художня література на заняттях курсу „Біблійна історія та християнська етика”;

- Сучасні методи і форми активізації навчального процесу;

- Комплексний творчий звіт про роботу ООЗО (презентація напрацювань колективу).

Одним із головних результатів роботи ООЗО стало укладання та підготовка до друку навчально-методичного комплексу «Біблійна історія та християнська етика. 2 клас», який складається з посібника для вчителя, підручника і робочого зошита учня. Навчально-методичний комплекс підготовлено до подання для схвалення науково-методичною радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Досвід роботи обласного опорного закладу освіти широко презентувався на Перших Покровських міжнародних просвітницьких читаннях «Духовність, культура і наука: від традицій до майбуття» (м. Київ, 16-18 жовтня 2008 р.) та Всеукраїнській науково-практичній конференції «Православна освіта і виховання» (м. Вінниця, 15 травня 2009 р.)

Протягом навчального року продовжувалася співпраця в галузі духовно-морального виховання із загальноосвітнім навчальним закладами Республіки Білорусь (Здітовська середня школа Березівського району Брестської області), де проходив апробацію НМК «Біблійна історія та християнська етика. 1 клас».

Протягом 2009-2010 навчального року обласний опорний заклад освіти буде спрямовувати свою діяльність на:

- взаємозбагачення досвідом між слухачами ООЗО;

- надання методичної допомоги навчальним закладам, у яких викладається християнська етика.

- співпраця з навчальними закладами інших регіонів України з метою обміну досвідом організації системи духовно-морального виховання засобом християнської етики;

- залучення працівників опорного закладу та його слухачів до проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів християнської етики при КОІПОПК;

- поширення досвіду викладання факультативного курсу „Біблійна історія та християнська етика” в загальноосвітніх навчальних закладах області;

- укладання методичних рекомендацій та посібників до курсу „Біблійна історія та християнська етика”.

 

 

 

ІІ. Організаційна діяльність

№ п/п

 

Тематика і зміст роботи

 

Дата виконання

1

Скласти план роботи обласного опорного закладу освіти.

до 01.09.2009 р.

2

Уточнити список слухачів ООЗО.

до 01.10 2009 р.

3

Затвердити план роботи ООЗО на засіданні науково-методичної ради КОІПОПК.

згідно плану роботи КОІПОПК

4

Скласти каталог літератури для опрацювання з проблемного питання.

до 01.11 2009 р.

 

 

 

ІІІ. Науково-методична діяльність

№ п/п

 

Тематика і зміст роботи

 

Дата виконання

1

Підготувати матеріали роботи обласного опорного закладу освіти для затвердження на науково-методичній раді КОІПОПК

до 01.01.2010 р.

2

Підготувати навчально-методичний комплекс „Біблійна історія та християнська етика. 3 клас”.

до 01.06 2010 р.

3

Підготувати курс лекцій з теоретичних питань до занять в ООЗО.

до 01.06 2010 р.

 

 

 

ІV. Практична діяльність

ІV.1. Робота у між курсовий період

 

п/п

 

Тема занять

 

 

Зміст занять

 

 

 

Види занять

Дата,

місце проведення, хто відповідає

Лекція

Семінар

Практика

1

Презентація НМК з курсу „Біблійна історія та християнська етика” для учнів 2 класу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творчі завдання

 

1. Анкетування, діагностування, ознайомлення з планом роботи обласного опорного закладу освіти на 2009-20010 навчальний рік.

2. Навчально-методичне забезпечення викладання курсу „Біблійна історія та християнська етика” та інших курсів духовно-морального спрямування.

3. Презентація НМК з курсу „Біблійна історія та християнська етика” для учнів 2 класу.

4. Практична частина семінару (Відкрите заняття з подальшим його обговоренням).

1. Провести аналіз посібників з християнської етики, які використовуються у навчально-виховному процесі шкіл різних регіонів України.

2.. Підготуватися до участі у семінарі.

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

19.11.2009 р.

 

Український колеж ім. Сухомлинського м. Київ

 

Ковровський І.Г.

Мартиненко Л.А.

Яблонський В.В.

 

 

 

 

2

Музичні твори та твори образотворчого мистецтва заняттях курсу „Біблійна історія та християнська етика”

 

 

 

Творчі завдання

 

1. Музичні твори і спів на заняттях курсу „Біблійна історія та християнська етика”.

2. Моделювання занять з використанням творів музичного та образотворчого мистецтва.

3. Ознайомлення з каталогом літератури з проблемного питання.

4. Практична частина семінару (Відкрите заняття з подальшим його обговоренням).

1. Опрацювати літературу з проблемного питання.

2. Підготувати розгорнутий план-конспект уроку християнської етики з використанням творів музичного та образотворчого мистецтва.

3. Підготуватися до участі у семінарі.

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

21.01.2010 р.

 

м. Тетіїв

 

Ковровський І.Г.

Мартиненко Л.А.

Яблонський В.В.

Беца В.В.

 

3

Сімейне виховання на засадах християнської етики і моралі

 

 

 

 

 

 

 

 

Творчі завдання

 

1. Християнська етика як основа організації батьківської просвіти.

2. Моделювання занять з батьками: Взаємодія, співпраця школи та батьків у духовно-моральному вихованні дітей.

3. Ознайомлення з каталогом літератури з проблемного питання.

4. Практична частина семінару (Відкрите заняття з подальшим його обговоренням)

1. Опрацювати літературу з проблеморганізації батьківської просвіти на християнських традиціях.

2. Розробити план заняття на визначену тему.

3. Підготуватися до участі у семінарі.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

18.03.2009 р.

 

ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. Біла Церква

 

Ковровський І.Г.

Мартиненко Л.А.

Яблонський В.В.

Дроздовський О.М.

 

4

Комплексний творчий звіт про роботу ООЗО (презентація напрацювань колективу)

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Використання відеосюжетів на заняттях з християнської етики

2. Презентація розробок уроків та позакласних заходів з християнської етики для початкових класів ЗОШ.

3. Практична частина семінару (Відкрите заняття з подальшим його обговоренням).

4. Круглий стіл по обміну досвідом „Мої педагогічні здобутки за рік”.

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

13.05.2009 р.

 

м. Миронівка

 

Ковровський І.Г.

Мартиненко Л.А.

Яблонський В.В.

 

 

ІV.2. Робота під час курсів

№ п/п

Тематика і зміст роботи

Дата виконання

1

Проведення занять на проблемно-тематичних курсах викладачів біблійної історії та християнської етики

(за планом роботи КОІПОПК).

Згідно плану роботи КОІПОПК

2

Проведення занять на виїзних проблемно-тематичних курсах викладачів біблійної історії та християнської етики (Кагарлицький район)

листопад 2009 р., березень 2010 р.

3

Проведення занять з релігієзнавчих дисциплін на проблемно-тематичних курсах з інших навчальних предметів

Згідно плану роботи КОІПОПК

 

 

V. Системно-узагальнююча діяльність

 

№ п/п

Тематика і зміст роботи

Дата виконання

1

Узагальнення матеріалів роботи ООЗО за рік.

до 01.06.2010 р.

2

Видати навчально-методичний комплекс „Біблійна історія та християнська етика. 3 клас”.

до 01.09 2010 р.

3

Прозвітувати про роботу ООЗО на засіданні науково-методичної ради КОІПОПК.

Згідно плану роботи КОІПОПК

 

 

Баннери

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru


06904


Иоанн. Сайт для ищущих...

Монастыри и храмы УПЦ

Контакти

Єпархіальне управління
м. Біла Церква, вул. Гагаріна,12
тел. (04563) 9-15-49
e-mail: bc.diocese@i.ua

Вхід для користувачів