Субота, 23 червня, 2018
Білоцерківська Єпархія | Українська Православна Церква
   
Розмір шрифту
Цитати

План роботи на 2008-2009 навчальний рік

Головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

 

Схвалено рішенням

науково-методичної ради КОІПОПК

(протокол № 5 від 18 вересня 2008 р.)

 

План

роботи обласного опорного закладу освіти

„Формування духовно-моральних цінностей засобами курсу „Біблійна історія та християнська етика”

 

2008-2009 навчальний рік

 

Керівник:         Ковровський Ігор Григорович,

учитель Кагарлицької загальноосвітньої

школи І-ІІІ ст. №2 ім. В.П. Дашенка,

вчитель-методист

 

Координатор:  Яблонський Валерій Валерійович,

методист навчально-методичного

кабінету історії та права КОІПОПК

 

 

2008 р.
План роботи обласного опорного закладу освіти

на 2008-2009 навчальний рік

 

І. Вступ

Протягом 2007-2008 навчального року обласний опорний заклад освіти Кагарлицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. В.П. Дашенка працював над проблемою «Формування духовно-моральних цінностей засобами курсу «Біблійна історія та християнська етика».

Робота закладу включала у себе проведення занять зі слухачами ООЗО (лекції, семінари, практичні заняття), проведення відкритих занять та позакласних заходів з християнської етики, проведення вчителями ООЗО навчальних занять на авторських проблемно-тематичних курсах для викладачів біблійної історії та християнської етики при КОІПОПК, організація самостійної роботи слухачів ООЗО та надання їм методичної допомоги. У школі розпочато створення науково-методичного центру з проблеми викладання християнської етики у навчальних закладах.

Згідно плану роботи обласного опорного закладу освіти на базі Кагарлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ім. В.П. Дашенка було проведено три семінари-практикуми, які мали таку тематичну спрямованість:

- Використання біблійних розповідей на заняттях з курсу „Біблійна історія та християнська етика”;

- Реалізація навчально-виховного потенціалу християнської культури на уроках різних предметів;

- Організація виховних заходів з християнської етики.

Останній семінар практикум був присвячений підведенню підсумків роботи ООЗО за 2007-2008 навчальний рік та плануванню роботи на наступний рік.

Проведене на заключному семінарі-практикумі анкетування слухачів за результатами роботи опорного закладу дозволило внести певні корективи у планування роботи на наступний навчальний рік. Слухачі висловили побажання щодо тематики майбутніх занять, форми і змісту творчих домашніх завдань, доцільності проведення семінарів у інших школах району, можливості презентації досвіду роботи інших педагогів (інших шкіл, районів, областей) в роботі ООЗО тощо.

Головним результатом роботи ООЗО стало видання навчально-методичного комплексу «Біблійна історія та християнська етика. 1 клас», який складається з посібника для вчителя, робочого зошита учня і хрестоматії для читання у колі сім’ї. Навчально-методичний комплекс схвалено науково-методичною радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (Протокол №4 від 26 червня 2008 року).

Одним із вагомих результатів діяльності обласного опорного закладу освіти є також налагодження співпраці у галузі духовно-морального виховання із загальноосвітнім навчальним закладами Республіки Білорусь (Здітовська середня школа Березівського району Брестської області).

Протягом 2008-2009 навчального року обласний опорний заклад освіти буде спрямовувати свою діяльність на:

- взаємозбагачення досвідом між слухачами ООЗО;

- надання методичної допомоги навчальним закладам, у яких викладається християнська етика.

- співпраця з навчальними закладами інших регіонів України з метою обміну досвідом організації системи духовно-морального виховання засобом християнської етики;

- укладання методичних рекомендацій та посібників до курсу „Біблійна історія та християнська етика”.

 

 

 

ІІ. Організаційна діяльність

№ п/п

 

Тематика і зміст роботи

 

Дата виконання

1

Скласти план роботи обласного опорного закладу освіти.

до 01.09.2008 р.

2

Уточнити список слухачів ООЗО.

до 01.10 2008 р.

3

Затвердити план роботи ООЗО на засіданні науково-методичної ради КОІПОПК.

згідно плану роботи КОІПОПК

4

Скласти каталог літератури для опрацювання з проблемного питання.

до 01.11 2008 р.

 

 

 

ІІІ. Науково-методична діяльність

№ п/п

 

Тематика і зміст роботи

 

Дата виконання

1

Розробити методичні рекомендації до програми курсу „Біблійна історія та християнська етика” для початкових класів.

до 01.06.2009 р.

2

Підготувати навчально-методичний комплекс „Біблійна історія та християнська етика. 2 клас”.

до 01.06 2009 р.

3

Підготувати курс лекцій з теоретичних питань до занять в ООЗО.

до 01.06 2008 р.

 

 

 

ІV. Практична діяльність

ІV.1. Робота у між курсовий період

 

п/п

 

Тема занять

 

 

Зміст занять

 

 

 

Види занять

Дата,

місце проведення, хто відповідає

Лекція

Семінар

Практика

1

Презентація НМК з курсу „Біблійна історія та християнська етика” для учнів 1 класу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творчі завдання

 

1. Анкетування, діагностування, ознайомлення з планом роботи обласного опорного закладу освіти на 2008-2009 навчальний рік.

2. Навчально-методичне забезпечення викладання курсу „Біблійна історія та християнська етика” та інших курсів духовно-морального спрямування.

3. Презентація НМК з курсу „Біблійна історія та християнська етика” для учнів 1 класу.

4. Практична частина семінару (Відкрите заняття з подальшим його обговоренням).

1. Провести аналіз посібників з християнської етики, які використовуються у навчально-виховному процесі шкіл різних регіонів України.

2.. Підготуватися до участі у семінарі.

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

13.11.2008 р.

Кагарлицька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. В.П. Дашенка;

Горбач І.В.

Ковровський І.Г.

Мартиненко Л.А.

Яблонський В.В.

Чередник С.Ф., методист РМК

 

 

 

 

2

Художня література на заняттях курсу „Біблійна історія та християнська етика”

 

 

 

 

Творчі завдання

 

1. Українська художня література на заняттях курсу „Біблійна історія та християнська етика”.

2. Моделювання занять з використанням творів української художньої літератури.

3. Ознайомлення з каталогом літератури з проблемного питання.

4. Практична частина семінару (Відкрите заняття з подальшим його обговоренням).

1. Опрацювати літературу з проблемного питання.

2. Підготувати розгорнутий план-конспект уроку християнської етики з використанням творів художньої літератури.

3. Підготуватися до участі у семінарі.

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

15.01.2009 р.

 

Кагарлицька ЗОШ І-ІІ ст. №2 ім. В.П. Дашенка

 

Горбач І.В.

Ковровський І.Г.

Мартиненко Л.А.

Яблонський В.В.

 

 

3

Сучасні методи і форми активізації навчального процесу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творчі завдання

 

1. Методичні прийоми на уроках християнської етики. Сучасні методи і форми активізації навчального процесу.

2. Моделювання занять з використанням сучасних методів і форм активізації навчального процесу

3. Дидактичний матеріал та наочні посібники на заняттях курсу „Біблійна історія та християнська етика”

4. Практична частина семінару (Відкрите заняття з подальшим його обговоренням)

1. Опрацювати літературу з питань застосування сучасних методів і форм активізації навчального процесу з християнської етики.

2. Розробити план заняття на визначену тему.

3. Підготуватися до участі у семінарі.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

12.03.2009 р.

 

Кагарлицька ЗОШ І-ІІ ст. №2 ім. В.П. Дашенка

 

Горбач І.В.

Ковровський І.Г.

Мартиненко Л.А.

Яблонський В.В.

 

 

4

Комплексний творчий звіт про роботу ООЗО (презентація напрацювань колективу)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творчі завдання

1. Ефективність роботи кабінету християнської етики у школі

Кагарлицька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. В.П. Дашенка.

2. Презентація розробок уроків та позакласних заходів з християнської етики для початкових класів ЗОШ.

3. Практична частина семінару (Відкрите заняття з подальшим його обговоренням).

4. Круглий стіл по обміну досвідом „Мої педагогічні здобутки за рік”.

5. Планування роботи на наступний рік.

1. Підібрати і опрацювати літературу з проблеми духовно-морального виховання молодших підлітків засобами християнської етики.

2. Підготувати рекомендації щодо планування занять в ООЗО.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

14.05.2009 р.

 

Кагарлицька ЗОШ І-ІІ ст. №2 ім. В.П. Дашенка

 

Горбач І.В.

Ковровський І.Г.

Мартиненко Л.А.

Яблонський В.В.

 

 

ІV.2. Робота під час курсів

№ п/п

Тематика і зміст роботи

Дата виконання

1

Проведення занять на проблемно-тематичних курсах викладачів біблійної історії та християнської етики

(за планом роботи КОІПОПК).

15-26.12.2008 р.

2

Проведення занять на виїзних проблемно-тематичних курсах викладачів біблійної історії та християнської етики (у районах Київської області)

За потребою

3

Проведення занять з релігієзнавчих дисциплін на проблемно-тематичних курсах з інших навчальних пердметів

Згідно плану роботи КОІПОПК

 

 

V. Системно-узагальнююча діяльність

 

№ п/п

Тематика і зміст роботи

Дата виконання

1

Узагальнення матеріалів роботи ООЗО за рік.

до 01.06.2009 р.

2

Видати навчально-методичний комплекс „Біблійна історія та християнська етика. 2 клас”.

до 01.08 2009 р.

3

Підготувати до видання методичні рекомендації до програми курсу „Біблійна історія та християнська етика” для початкових класів.

до 01.08 2009 р.

4

Прозвітувати про роботу ООЗО на засіданні науково-методичної ради КОІПОПК.

Згідно плану роботи КОІПОПК

 

 

Баннери

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru


06904


Иоанн. Сайт для ищущих...

Монастыри и храмы УПЦ

Контакти

Єпархіальне управління
м. Біла Церква, вул. Гагаріна,12
тел. (04563) 9-15-49
e-mail: bc.diocese@i.ua

Вхід для користувачів