Субота, 23 червня, 2018
Білоцерківська Єпархія | Українська Православна Церква
   
Розмір шрифту
Цитати

План роботи на 2007-2008 навчальний рік

Головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

 

Схвалено рішенням

науково-методичної ради КОІПОПК

(протокол № 6 від 20 вересня 2007 р.)

План

роботи обласного опорного закладу освіти

„Формування духовно-моральних цінностей засобами курсу „Біблійна історія та християнська етика”

 

2007-2008 навчальний рік

 

Керівник:         Ковровський Ігор Григорович,

учитель Кагарлицької загальноосвітньої

школи І-ІІІ ст. №2 ім. В.П. Дашенка,

вчитель-методист

 

Координатор:  Гребенчук Тетяна Олександрівна,

завідуюча навчально-методичним

кабінетом історії та права КОІПОПК

 

 

2007р.
План роботи обласного опорного закладу освіти

на 2007-2008 навчальний рік

 

І. Вступ

Провідна ідея діяльності ООЗО:

- розробка, апробація та поширення матеріалів до курсу „Біблійна історія та християнська етика” у загальноосвітній школі;

- створення умов для усвідомлення і засвоєння учнями норм християнської моралі з метою їх практичного застосування і формування власної світоглядної позиції.

Актуальність проблеми для освітньої системи області:

Багатовіковий педагогічний досвід свідчить, що визначну роль в духовно-моральному вихованні дітей належить онтологічному зв'язку гуманістичних і християнських цінностей, включених до змісту освіти. Саме вони забезпечують формування духовності та моральності, які є найважливішими, базисними характеристиками особистості. Тому для всебічного і гармонійного розвитку учня важливо, щоб освітній процес базувався не тільки на основі наукового осмислення дійсності, але й на скарбах духовного, морального і культурного надбання українського народу і людства в цілому.

Метою освітнього процесу повинно бути не тільки надання основ знань з різних предметів, але і формування всебічно розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової зустрітися з викликами сучасного життя.

Духовно-моральне виховання особистості є важливою складовою процесу її формування в сучасних умовах. В освітній практиці більшості країн Європи здійснюється залучення школярів до духовних та культурних цінностей традиційних релігій. Це є формою реалізації права учнів та їх батьків на здобуття освіти у відповідності з цінностями своєї національної культури та переконаннями, прийнятими у своїй сім’ї. Про це свідчить, зокрема, досвід багатьох країн Європи (наприклад, Німеччини, Австрії, Польщі та ін.), а також країн пострадянського простору: Литви, Латвії, Естонії, Росії, в освітніх системах яких значне місце посіло ознайомлення учнів загальноосвітніх шкіл із релігійними цінностями, моральними і культурними традиціям релігій.

Умови, створені для діяльності ООЗО:

Оптимальна модель організації роботи з духовно-морального виховання реалізується в загальноосвітніх навчальних закладах Київській області з 1999 року. Розроблена Програма курсу „Біблійна історія та християнська етика” була схвалена науково-методичною радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів і рекомендована до використання у загальноосвітніх навчальних закладах Київської області.

Починаючи з 2000 року за ініціативою педагогічного колективу Кагарлицької загальноосвітньої школи №2 ім. В.П. Дашенка було започатковано курс „Біблійна історія та християнська етика”.

У 2005 році удосконалена Програма, співавторами якої були вчителі школи Ковровський І.Г. та Мартиненко Л.А., була схвалена науково-методичною радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (протокол №13 від 26 травня 2005 року) і дозволена Міністерством освіти і науки України для використання у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів Київської області (лист № 14/18.1-1006 від 13.12.2005 р.).

Досвід роботи за програмою факультативного курсу «Біблійна історія та християнська етика» створює передумови для його наукового узагальнення з метою вироблення рекомендацій щодо впровадження у навчально-виховний процес та поширення у загальноосвітніх навчальних закладах Київської області та України.

Викладання курсу „Біблійна історія та християнська етика” є органічною складовою навчально-виховного процесу в школі, основним завданням якого є духовно-моральне виховання школярів, орієнтація їх на християнські цінності.

На базі Кагарлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 ім. В.П. Дашенка проводяться районні та міжрайонні семінари викладачів курсу „Біблійна історія та християнська етика” та організаторів виховної роботи шкіл району. Проводиться позакласна робота з християнської етики: діяльність дитячого християнського театру, організація навчально-пізнавальних екскурсій до християнських святинь краю та України, участь у конкурсах, благодійних заходах тощо.

Досвід школи широко презентувався на Всеукраїнській науково-практичній конференції „Методологія викладання релігійних знань в освітніх установах України” (2005 р.), Міжнародній науково-практичній конференції „Національна система освіти та виховання в Україні історія, теорія, практика” (2006 р.), І (2005 р.) та ІІ (2006 р.) з’їздах Всеукраїнського православного педагогічного товариства, ХХ та ХХІ Міжнародній науково-практичній конференції „Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості” (2006-2007 рр.), Різдвяних читаннях „Християнські цінності в освіті і вихованні” (2007 р.), Регіональних науково-практичних конференціях „Християнська етика – шлях духовно-морального оздоровлення суспільства” (2006-2007 рр.) та ряді інших заходів регіонального і загальнодержавного масштабу.

Основні напрямки та зміст діяльності ООЗО:

- проведення занять зі слухачами ООЗО: лекції, семінари, практичні заняття, моделювання уроків, круглі столи по обміну досвідом, зустрічі з учителями і учнями тощо;

- проведення занять та позакласних заходів з християнської етики;

- підготовка до друку навчально-методичних посібників;

- проведення керівниками та вчителями ООЗО навчальних занять на авторських проблемно-тематичних курсах для викладачів біблійної історії та християнської етики при КОІПОПК;

- організація самостійної роботи слухачів ООЗО та надання їм методичної допомоги;

- створення науково-методичного центру з проблеми викладання християнської етики у навчальних закладах.

Прогнозована результативність роботи:

- участь у семінарах, конференціях;

- співпраця з навчальними закладами інших регіонів України з метою обміну досвідом організації системи духовно-морального виховання засобом християнської етики;

- укладання методичних рекомендацій та посібників до курсу „Біблійна історія та християнська етика”;

- взаємозбагачення досвідом між слухачами ООЗО;

- розширення мережі навчальних закладів, у яких викладається християнська етика.

 

 

 

 

ІІ. Організаційна діяльність

№ п/п

 

Тематика і зміст роботи

 

Дата виконання

1

Скласти план роботи обласного опорного закладу освіти.

до 15.09.2007 р.

2

Скласти і затвердити список слухачів ООЗО.

до 01.11 2007 р.

3

Затвердити план роботи ООЗО на засіданні науково-методичної ради КОІПОПК.

згідно плану роботи КОІПОПК

4

Скласти каталог літератури для опрацювання з проблемного питання.

до 01.11 2007 р.

 

 

 

ІІІ. Науково-методична діяльність

№ п/п

 

Тематика і зміст роботи

 

Дата виконання

1

Розробити методичні рекомендації до програми курсу „Біблійна історія та християнська етика” для 1 і 2 класів.

до 01.01.2008 р.

2

Підготувати навчально-методичний посібник „Уроки християнської етики у 1 класі”.

до 01.03 2008 р.

3

Підготувати курс лекцій з теоретичних питань до занять в ООЗО.

До 01.05 2008 р.

4

Підготувати до друку матеріали до позакласних виховних заходів з християнської етики для початкових класів.

до 01.06 2008 р.

 

 

 

ІV. Практична діяльність

ІV.1. Робота у між курсовий період

п/п

 

Тема занять

 

 

Зміст занять

 

 

 

Види занять

Дата,

місце проведення, хто відповідає

Лекція

Семінар

Практика

1

Організація та зміст діяльності ООЗО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творчі завдання

 

1. Анкетування, діагностування, ознайомлення з планом роботи ООЗО

2. Система роботи навчального закладу з духовно-морального виховання. Презентація ООЗО

3. Нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення викладання курсу „Біблійна історія та християнська етика”.

4. Суспільно-гуманітарний модуль

 

1. Провести аналіз програм з християнської етики, які використовуються у навчально-виховному процесі шкіл різних регіонів України.

2.. Підготуватися до участі у семінарі.

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

08.11.2007 р.

 

КОІПОПК

 

Горбач І.В.

Ковровський І.Г.

Мартиненко Л.А.

Гребенчук Т. О.

 

 

 

 

2

Методика проведення уроків християнської етики у початкових класах

 

 

 

 

 

 

 

Творчі завдання

 

1. Особливості розподілу матеріалу та планування занять з християнської етики у початкових класах.

2. Використання біблійних оповідей та творів художньої літератури на заняттях.

3. Моделювання занять з використанням біблійних сюжетів.

4. Урок християнської етики у 3 класі „Чесноти і гріхи. Любити людину такою, як вона є” з його подальшим обговоренням.

1. Опрацювати літературу з проблемного питання.

2. Підготувати розгорнутий план-конспект уроку християнської етики у 2 класі за визначеною темою.

3. Підготуватися до участі у семінарі.

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

10.01.2007 р.

 

Кагарлицька ЗОШ І-ІІ ст. №2 ім. В.П. Дашенка

 

Горбач І.В.

Ковровський І.Г.

Мартиненко Л.А.

Гребенчук Т. О.

 

 

3

Методика проведення позакласних виховних заходів з християнської етики у початкових класах

 

 

Творчі завдання

 

1. Методика підбору та організації матеріалу до виховних заходів з християнської етики.

2. Презентація плану виховної роботи школи і його обговорення.

3. Використання ігрових форм роботи з учнями у позаурочний час.

4. Проведення позакласного виховного заходу для учнів початкових класів.

1. Опрацювати літературу з питань застосування інтерактивних методів у навчально-виховній роботі з християнської етики.

2. Розробити виховний позакласний захід на визначену тему.

3. Підготуватися до участі у семінарі.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

1

 

07.03.2007 р.

 

Кагарлицька ЗОШ І-ІІ ст. №2 ім. В.П. Дашенка

 

Горбач І.В.

Ковровський І.Г.

Мартиненко Л.А.

Гребенчук Т. О.

 

 

4

Комплексний творчий звіт про роботу ООЗО (презентація напрацювань колективу)

 

 

Творчі завдання

1. Презентація розробок уроків та позакласних заходів з християнської етики для початкових класів ЗОШ.

2. Круглий стіл по обміну досвідом „Мої педагогічні здобутки за рік”.

3. Планування роботи на наступний рік.

1. Підібрати і опрацювати літературу з проблеми духовно-морального виховання молодших підлітків засобами християнської етики.

2. Підготувати рекомендації щодо планування занять в ООЗО.

 

 

 

 

4

 

 

 

1

 

 

1

09.05.2007 р.

 

Кагарлицька ЗОШ І-ІІ ст. №2 ім. В.П. Дашенка

 

Горбач І.В.

Ковровський І.Г.

Мартиненко Л.А.

Гребенчук Т. О.

 

ІV.2. Робота під час курсів

№ п/п

Тематика і зміст роботи

Дата виконання

1

Проведення занять на проблемно-тематичних курсах викладачів біблійної історії та християнської етики Тетіївського району Київської області.

10-14.09.2007 р.

29.10-02.11.2007 р.

2

Проведення занять на проблемно-тематичних курсах викладачів біблійної історії та християнської етики

(за планом роботи КОІПОПК).

01-12.10.2007 р.

 

 

V. Системно-узагальнююча діяльність

 

№ п/п

Тематика і зміст роботи

Дата виконання

1

Узагальнення матеріалів роботи ООЗО за рік.

до 01.06.2008 р.

2

Видати навчально-методичний посібник „Уроки християнської етики у 1 класі”.

до 01.06 2008 р.

3

Видати методичні рекомендації до програми курсу „Біблійна історія та християнська етика” для 1 і 2 класів.

до 01.06 2008 р.

4

Видати збірник матеріалів до позакласних виховних заходів з християнської етики для початкових класів.

до 01.06 2008 р.

5

Прозвітувати про роботу ООЗО на засіданні науково-методичної ради КОІПОПК.

Згідно плану роботи КОІПОПК

 

Баннери

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru


06904


Иоанн. Сайт для ищущих...

Монастыри и храмы УПЦ

Контакти

Єпархіальне управління
м. Біла Церква, вул. Гагаріна,12
тел. (04563) 9-15-49
e-mail: bc.diocese@i.ua

Вхід для користувачів